Μπίκος Ε. Γεώργιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος - Δερματοχειρουργός

Σύντομο βιογραφικό

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, έτος 2007.

Πλήρης 5ετής επιτυχής ειδίκευση στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία-Δερματοχειρουργική, κατέχοντας έμμισθη θέση στο Δερματολογικό Κέντρο του Nürtingen ¹ Γερμανίας, καθώς και στη Δερματολογική/Δερματο-ογκολογική κλινική του Klinikum Kassel (Haut-Tumor-Zentrum, HTZ) ² στο Κάσσελ της Γερμανίας, στην οποία εργάστηκε επί 3 έτη ως Επιμελητής Ά.

Επίσης προσέφερε διδακτικό έργο στους φοιτητές της εν λόγω Ιατρικής Σχολής, στον τομέα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας-Δερματοχειρουργικής.

Η δερματολογική-δερματογκολογική κλινική του Κάσσελ ανήκει στις 5 μεγαλύτερες δερματολογικές κλινικές τις Γερμανίας με 84 κλίνες (έτος 2018), καλύπτοντας πλήρως τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση στον τομέα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας-Δερματοχειρουργικής και Δερματο-ογκολογίας (πιστοποιημένο κέντρο HTZ με βάση τα γερμανικά πρότυπα).

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως του απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση καλοήθων και κακοήθων όγκων του δέρματος καθώς και στη Δερματοχειρουργική αντιμετώπιση τους.

Συμμετέχει ανελλιπώς σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του στο αντικείμενο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Δερματο-ογκολογίας και αισθητικής Δερματολογίας.

www.hautaerzte-nuertingen.de

www.klinikum-kassel.de